Clinica de Chirurgie Estetica si Plastica
office@cosmedica.ro / 0753.042.234 / 0771.227.176

Drepturile si obligatiile pacientilor

1.DREPTURILE PACIENTILOR

(conform Legii nr. 46/2003)

 1. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate.
  II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
  III. Dreptul pacientului la informatia medicala
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum ?i la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii ?i statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor ?i obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului ?i nerespectarii recomandarilor medicale, precum ?i cu privire la date despre diagnostic ?i prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai dore?te sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat ?i de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere ?i de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite ?i sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului ?i ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

IV. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale

V. Dreptul la confidentialitatea informatiilor ?i viata privata a pacientului

 • toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

VI. Drepturile pacientului la tratament ?i ingrijiri medicale

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

Pacientii au urmatoarele obligatii:

 • de a respecta conditiile de disciplina ale spitalului Pelican;
 • de a folosi cu grija bunurile ce ii sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
 • de a nu fuma in rezerva sau pe holurile spitalului, decat in locurile special amenajate;
 • de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in spital;
 • de a purta echipamentul de spital si de a nu parasi incinta spitalului in aceasta tinuta;
 • de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
 • de a respecta programul de vizita pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
 • de a pastra curatenia in rezerva si spatii comune;
 • de a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;

In cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote de orice natura care pot produce discomfort pacientilor internati.

Lasati un Comentariu

Date de contact

Str. G. Cosbuc nr. 52 Baia Mare Maramures 430032 Romania
Telefon: 0262.219.521
Fax: 0262.219.521
Website: www.cosmedica.ro
Email: office@cosmedica.ro

Despre Cosmedica

Scopul chirurgiei plastice si cosmetice este realizarea dorintelor estetice ale pacientului. Chirurgul plastic are rolul unui sculptor care incearca sa transforme prin operatii estetice acele dorinte in realitate cu mainile, minte si inima sa.