Clinica de Chirurgie Estetica si Plastica
office@cosmedica.ro / 0753.042.234 / 0771.227.176

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, clinica COSMEDICA, in calitate de operator date cu caracter personal (inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal nr. 26149), are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;
 • colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;
 • adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
 • stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Clinica noastra va prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • numele si prenumele
 • sexul
 • data si locul na?terii
 • telefon/fax/email
 • adresa sau resedinta
 • profesia
 • loc de munca
 • codul numeric personal
 • seria si numarul actului de identitate

 

Lasati un Comentariu

Date de contact

Str. G. Cosbuc nr. 52 Baia Mare Maramures 430032 Romania
Telefon: 0262.219.521
Fax: 0262.219.521
Website: www.cosmedica.ro
Email: office@cosmedica.ro

Despre Cosmedica

Scopul chirurgiei plastice si cosmetice este realizarea dorintelor estetice ale pacientului. Chirurgul plastic are rolul unui sculptor care incearca sa transforme prin operatii estetice acele dorinte in realitate cu mainile, minte si inima sa.